Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (verkorte visitatie)

Bachelor in de Protestantse Godgeleerdheid – Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel

Samenstelling van de commissie
Voorzitter
  • Prof. dr. em. Monique Foket, emeritus hoogleraar pastoraaltheologie en godsdienstdidactiek aan de Université Catholique de Louvain

Leden
  • Prof. dr. Eddy Van der Borght, hoogleraar Theologie bij de Desmond Tutu leerstoel Verzoening, Faculteit Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland 
  • Prof. dr. Klaas Spronk, hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit, Nederland 
  • Dhr. Bryan Beeckman, student master Theology and Religious Studies – Major Biblical Studies, KU Leuven

Projectbegeleider
  • Mevr. Marleen Bronders, coördinator kwaliteitszorg 
 
    

Betrokken opleiding
Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid 
- Bachelor in de Protestantse Godgeleerdheid


Verloop 
De visitatiecommissie die deze ‘verkorte’ visitatie uitvoerde, bestond uit leden met vakdeskundige, beleids-, onderwijskundige, internationale en visitatie-deskundigheid. De commissie bestond uit 4 commissieleden waaronder één commissielid uit de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 19 oktober 2016 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 17 oktober 2016.


Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Protestantse Godgeleerdheid. 

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...