Wijsbegeerte (verkorte visitatie)


Samenstelling van de commissie

  Voorzitter: 
  • Prof. dr. Frans Jacobs, emeritus professor moraalfilosofie, Universiteit van Amsterdam

Leden: 
  • Prof. dr. Han van Ruler, buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis van de filosofie, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Dr. Guido Cuyvers, gepensioneerd departementshoofd Sociaal Werk, Katholieke Hogeschool Kempen
  • Mevr. Marie Vanwingh, Master of Arts in de Wijsbegeerte, KU Leuven


Projectbegeleider:
  • Mevr. Marleen Bronders, coördinator kwaliteitszorg 
  
                             Betrokken opleidingen

Universiteit Gent
Bachelor of Arts in de Wijsbegeerte


Verloop 

De visitatiecommissie die deze ‘verkorte’ visitatie uitvoerde, bestond uit leden met vakdeskundige, beleids-, onderwijskundige, internationale en auditexpertise. De commissie bestond uit 4 commissieleden waaronder drie commissieleden uit de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 1 april 2016 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 21 maart 2016.


Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Wijsbegeerte. 
Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...