Veiligheidswetenschappen


Samenstelling van de commissie

Voorzitter: 
  • Prof. dr. Peter Groenewegen, hoogleraar Organization Science, Vrije Universiteit Amsterdam

Leden: 
  • Prof. dr. Catherine Fallon, Chargée de Cours, Faculté de droit et de science politique, Université de Liège /Directrice du SPIRAL
  • Dhr. Gino Claes, Head Audit, Competence Development and Exercises Disaster Management, FPS Health, Food Chain Safety and Environment, Brussels
  • Dhr. Jeroen Tenbergen, Master Milieu- en preventiemanagement, KU Leuven

Projectbegeleider
  • Mevr. Marleen Bronders, coördinator kwaliteitszorg 
 
   


Betrokken opleidingen

Universiteit Antwerpen 
  • Master of Science in de Veiligheidswetenschappen 


Verloop 

De samenstelling van de visitatiecommissie Veiligheidswetenschappen werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg op 9 november en 4 december 2015 en 22 januari, 8 februari, 2 maart en 11 maart 2016. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 11 april 2016 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 12 april 2016.


Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Veiligheidswetenschappen

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...