Erasmus Mundus Master of Science in Theoretical Chemistry and Computational Modelling

Samenstelling van de commissie:

Voorzitter:
  • Prof. dr. Gilberte Chambaud, professor Université de Marne La Vallée, France.

Leden:
  • Prof. dr. David C. Clary, professor, Department of   Chemistry, Oxford University, United Kingdom.
  • Prof. dr. Benedetta Mennucci, professor Physical Chemistry, University of Pisa, Italy.
  • Mr. Thijs Stuyver, master of Sciene in chemistry (molecular and macromolecular design, 2014) and Ph.D. student at the Free University of Brussels (Vrije Universiteit Brussel).
                                               

Projectbegeleider:
Patrick Van den Bosch, stafmedewerker Kwaliteitszorg


Betrokken opleidingen

  • Erasmus Mundus Master of Science in Theoretical Chemistry and Computational Modelling, KU Leuven samen met Universidad Autonoma de Madrid, Spain (coördinerende instelling); 
    Rijksuniversiteit Groningen,The Netherlands; Università degli Studi di Perugia, Italy; Universitat degli Studei di Perugia, Italy: Universidade do Porto, Portugal; Université Paul Sabatier - Toulouse III, France en Universitat de Valencia, Spain.


Verloop

De visitatiecommissie die deze visitatie uitvoerde bestond uit 4 commissieleden. De samenstelling van de commissie werd op 12 oktober, 10 november en 10 december 2015 door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van VLUHR behandeld. De NVAO gaf een positief advies omtrent de samenstelling van de commissie op 18 januari 2016. De commissie werd op 3 februari 2016 door de VLUHR ingesteld.


Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de commissie TCCM.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...