Schoolontwikkeling

De visitatiecommissie heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter:
  • Nadine Engels, voorzitter van de vakgroep educatiewetenschappen aan de VUB.

Domeindeskundig lid:
  • Fransien Vandermeersch, directeur Sint-Jozef Sint-Pieter ASO Blankenberge.

Onderwijsdeskundig lid:
  • Ludo Heylen, directeur Centrum voor Ervaringsgericht onderwijs te Leuven.

Student-lid:
  • Marrit Westerweel, journalist, master International Crimes and Criminology, student specifieke lerarenopleiding Cultuur- en maatschappijwetenschappen.
 


Klara De Wilde, coördinator kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleidingen:
  • Arteveldehogeschool
  • Katholieke Hogeschool VIVES

Verloop:
De samenstelling van de visitatiecommissie Schoolontwikkeling werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg op 27 maart en 5 juni 2015. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 13 juli 2015 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 4 november 2015.

Visitatierapport 
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Schoolontwikkeling.


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...