Toegpaste Biologische Wetenschappen

Samenstelling van de visitatiecommissie:
Bacheloropleidingen
Voorzitter:
 • Prof. dr. ir. Wim Rulkens, em. hoogleraar Milieutechnologie, Wageningen University

Commissieleden:
 • Prof. dr. ir. Akke van der Zijpp, em. hoogleraar Dierlijke Productiesystemen, Wageningen University
 • Prof. dr. Isabel Arends, hoogleraar Biotcatalysis and Organic Chemistry, Delft University of Technology
 • Dr. Kathleen Schlusmans, coördinator Kwaliteitszorg, Open Universiteit Nederland
 • Dhr. Thomas Alderweireldt, 1MA bio-ingenieurswetenschappen, UGent
 • Dhr. Quinten Van Avondt, 1MA bio-ingenieurswetenschappen: cel- en gentechnology, KU Leuven
 

Wouter Teerlinck, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Masteropleidingen deel 1
Voorzitter:
 • Prof. dr. ir. Wim Rulkens, em. hoogleraar Milieutechnologie, Wageningen University

Commissieleden:
 • Prof. dr. ir. Akke van der Zijpp, em. hoogleraar Dierlijke Productiesystemen, Wageningen University
 • Dhr. Albert Van Loo, gepensioneerd bedrijfsleider Dupont-Genencor International (Brugge), lid raad van bestuur Bio.be en FlandersBio
 • Dr. Kathleen Schlusmans, coördinator Kwaliteitszorg, Open Universiteit Nederland
 • Dhr. Thomas Alderweireldt, 1MA bio-ingenieurswetenschappen, UGent
 • Dhr. Thomas Alderweireldt, 1MA bio-ingenieurswetenschappen, UGent
 • Dhr. Quinten Van Avondt, 1MA bio-ingenieurswetenschappen: cel- en gentechnology, KU Leuven
 

Wouter Teerlinck en Diana Faifer, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad traden op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Masteropleidignen deel 2
Voorzitter:
 • Prof. dr. ir. Wim Rulkens, em. hoogleraar Milieutechnologie, Wageningen University

Commissieleden:
 • Prof. dr. ir. Akke van der Zijpp, em. hoogleraar Dierlijke Productiesystemen, Wageningen University
 • Prof. dr. Gerrit Heil, Director Undergraduate School bètawetenschappen, Utrecht University
 • Dr. Karin Scager, senior adviseur, Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden, Universiteit Utrecht
 • Dhr. Thomas Alderweireldt, 1MA bio-ingenieurswetenschappen, UGent
 • Mevr. Marie Loveniers, 2MA bio-ingenieurswetenschappen: biosysteemtechniek, KU Leuven

Toegevoegde vakdeskundige leden:
 • Prof. dr. Dietrich Knorr, hoogleraar Food technology, Berlin University of Technology
 • Prof. Guy Garrod, Reader in Environmental Economics, Newcastle University

Toegevoegde vakinhoudelijke expertise op het gebied van Ontwikkelings-samenwerking’
 • Dr. ir. Jaak Lenvain, ontwikkelingsexpert voor VLIR-UOS
 

Wouter Teerlinck, Jasper Stockmas en Peter Daerden, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad traden op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.


Betrokken opleidingen:
Bacheloropleidingen
Universiteit Gent
 • Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen
Universiteit Antwerpen
 • Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen
KU Leuven
 • Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen
Vrije Universiteit Brussel
 • Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen

Masteropleidingen deel 1
Universiteit Gent
 • Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie
 • Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde
 • Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen land- en waterbeheer
 • Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheer 
 • Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie
 • Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie
 • Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelen-wetenschappen en voeding

KU Leuven
 • Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: katalytische technologie
 • Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde
 • Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: landbeheer/ Agro- and ecosystems Engineering
 • Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: biosysteemtechniek / Human Health Engineering
 • Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie
 • Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en gentechnologie
 • Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelentechnologie

Vrije Universiteit Brussel
 • Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie
 • Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie

Masteropleidingen deel 2
Vrije Universiteit Brussel
 • Master of Science in Biomolecular Sciences / Master of science in Biomoleculaire wetenschappen
 • Master of Science in Molecular Biology (ICP) (i.s.m. KU Leuven en Universiteit Antwerpen)

KU Leuven
 • Master of Science in Water Resources Engineering (ICP) (i.s.m. Vrije Universiteit Brussel)
 • Master of Science in Bio-informatics / Master of Science in Bio-informatica
 • Master of Science in Food Technology (ICP) (i.s.m. Universiteit Gent)

Universiteit Gent
 • Master of Science in Physical Land Resources (ICP) (i.s.m. Vrije Universiteit Brussel)
 • Master of Science in Aquaculture (ICP)
 • Erasmus Mundus: International Master of Sciences in Rural Development
 • Master of Science in Nutrition and Rural Development (ICP)


Verloop 
De visitatiecommissie die deze visitatie uitvoerde, bestond uit leden met vakdeskundige, beleids-, onderwijskundige, internationale en auditexpertise. De commissie werd door de VLUHR ingesteld na positief advies van de NVAO, bij besluit van 3 september 2014.


Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Toegepaste Biologische Wetenschappen (deel 1 en deel 2). De bijlagen bij dit visitatierapport (verifieerbare feiten) kunnen op aanvraag verkregen worden bij VLUHR KZ.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...