ITG

Instituut voor Tropische Geneeskunde / Institute of Tropical Medicine / Institut de Médecine Tropicale

Samenstelling van de commissie
Voorzitter:
  • Prof. dr. Gerda Croiset, Professor of Medical Education and director of VUmc School of Medical Sciences Center Amsterdam, The Nederlands 

Leden:
  • Prof. dr. Flavie Goutard, Researcher Epidemiologist from CIRAD hosted as an Adjunct professor at Kasetsart University, Thailand (domain expert)
  • Prof. dr. Kabir Sheikh, Senior Research Scientist and Adjunct Associate Professor, Public Health Foundation India (domain expert)
  • Prof. dr. John Owusu Gyapong, Director of the Research and Development Division of the Ghana Health Service (domain expert)
  • Miss Shanna Boodhoo, Advanced Master in Development Evaluation and Management, University of Antwerp, Belgium (student member)
 

Joeri Deryckere, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (tot 30 juni 2015) en Maarten Deboosere, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (tot 31 december 2015) en Marleen Bronders, coördinator kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, traden op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleidingen
Instituut voor Tropische Geneeskunde
  • Master of Science in Public Health 
  • Master of Science in Tropical Animal Health 

Verloop
De visitatiecommissie die deze visitatie uitvoerde, bestond uit leden met vakdeskundige, beleids-, onderwijskundige, internationale en auditexpertise. De commissie bestond uit 5 commissieleden. De commissie werd door de VLUHR ingesteld na positief advies van de NVAO, d.d. 17 november 2014.


Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie instituut voor Tropische Geneeskunde en bijlagen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...