Space studies

Samenstelling van de commissie

Voorzitter
  • Prof. ir. René Van den Braembussche, Honorary professor von Karman Institute, Belgium (lid visitatiecommissie) 2012

Leden
  • Dr. Jennifer Kingston, Lecturer in Space Systems, Cranfield University, UK 
  • Dr. Marco Ferrazzani, Head of Legal Department, European Space Agency (ESA), France
  • Mr. Luka Denies, student Master of Science Aerospace Engineering, Delft University of Technology, The Netherlands

Projectbegeleider
  • Patrick Van den Bosch, stafmedewerker Kwaliteitszorg 

 
Betrokken opleidingen
  • Master of Science in Space Studies, KU Leuven en Universiteit Gent

Verloop
De visitatiecommissie die deze ‘verkorte’ visitatie uitvoerde, bestond 4 commissieleden. De voorzitter van de commissie was lid van de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 3 februari 2016 door de VLUHR ingesteld.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Space Studies.


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...