Oncologische verpleegkunde

De visitatiecommissie heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter
  • Els Mulder, opleidingsmanager van de opleidingen Oefentherapie Cesar en  Huidtherapie a.i. van Hogeschool Utrecht

Domeindeskundige lid
  • Alain Antierens, directeur patiëntenzorg van de “Bundeling Zorginitiatieven Oostende” (een revalidatieziekenhuis, een woonzorgcentrum en het gezondheidscentrum Koninklijke Villa

Onderwijskundig lid
  • Caroline van Mierlo-Renia, directeur van het Instituut Verpleegkundige Studies Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Student-lid
  • Bram Dispa, bachelor Verpleegkunde en student Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg aan Thomas More Kempen 

 
Klara De Wilde, coördinator kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie. 


Betrokken opleiding
Karel de Grote Hogeschool in samenwerking met Arteveldehogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool


Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Oncologische verpleegkunde werd bekrachtigd door de het Bestuurscomité Kwaliteitszorg 27 maart, 12 juni en 2 oktober 2015. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 4 augustus 2015 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 4 november 2015.


Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Oncologische verpleegkunde


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...