Organisatie en Management (verkort traject)

Samenstelling van de commissie

Voorzitter::
  • Prof. dr. ir. Yves de Rongé, gewoon hoogleraar Accounting and Control, Université Catolique de Louvain.

Leden:
  • Prof. dr. Alain Decrop, hoogleraar Marketing en decaan van de Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion au sein en L'Université de Namur.
  • Prof. dr. em. Jan Van Helden, emeritus hoogleraar management accounting, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland.
  • Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink, hoogleraar Onderwijs, Arbeidsmarkt en Economische Ontwikkeling, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Amsterdam, hoogleraar Evidence Based Education, Universiteit van Maastricht, Nederland.

Student-lid:
  • Dhr. Kenny Stevens, student Master of Science in de Bedrijfskunde, Vrije Universiteit Brussel.

                         


Projectbegeleider:
Dhr. Jasper Stockmans, stafmedewerker Kwaliteitszorg VLUHR.

Betrokken opleiding:
Universiteit Antwerpen:
  • Master Organisatie en Management.

Verloop:
De visitatiecommissie die deze ' verkorte' visitatie uitvoerde, bestond uit leden met vakdeskundige, beleid-, onderwijskundige, internationale en auditexpertise. De commissie bestond uit 5 commissieleden waaronder 2 commissieleden uit de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 8 september 2015 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 22 juli 2015.

Visitatierapport:
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Organisatie en Management.


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...