Vroedkunde 2016

De visitatiecommissie heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter en domeindeskundig lid:
  • Eline Dancet, bachelor Vroedkunde, master Verpleeg- en Vroedkunde, PhD Biomedische Wetenschappen en postdoctoraal onderzoekster (KUL-FWO).

Onderswijskundig lid:
  • Letti Annijas, master onderwijskunde, onderwijskundig adviseur bij de Hogeschool Rotterdam bij de maritieme opleidingen en voorheen onderwijskundig medewerker bij de opleiding Verloskunde.

Student-lid:
  • Astrid De Bock: bachelor in de Vroedkunde, hogeschool Odisee (academiejaar 2014-2015) en student Sociale Verpleegkunde.
                         

Klara De Wilde, coördinator kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van de visitatie.

Betrokken opleidingen:
Katholieke Hogeschool VIVES.

Verloop:
De visitatiecommissie die deze 'verkorte' visitatie uitvoerde, bestond uit 3 commissieleden waaronder een lid uit de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor deze 'verkorte' procedure werd op 16 december 2015 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 14 december 2015.

Visiatierapport:
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkorte traject Vroedkunde.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...