MIBEB - MIBEM


Master of Science in de internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid / Master of Science in International Economics and Business Management KU Leuven

Samenstelling van de commissie

Voorzitter:
• Prof. dr. Tom Groot, hoogleraar management accounting, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland

Leden:
• Prof. dr. Hans van Kranenburg, hoogleraar Corporate Strategy, Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland
• Prof. dr. Allard Van Riel, doctor in de marketing, docent aan de Universiteit Maastricht, hoogleraar Universiteit van Luik, hoogleraar Service Innovation Management, Radboud Universiteit Nijmegen
• Dhr. Bastiaan Reijken, student Master of Science in de Organisatie en het Management, Universiteit Antwerpen

Projectbegeleider
• Mevr. Marleen Bronders, coördinator kwaliteitszorg


Betrokken opleidingen

KU Leuven
- Master of Science in de internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid
- Master of Science in International Economics and Business Management


Verloop

De visitatiecommissie die deze ‘verkorte’ visitatie uitvoerde, bestond uit leden met vakdeskundige, beleids-, onderwijskundige, internationale en auditexpertise. De commissie bestond uit 4 commissieleden waaronder drie commissieleden uit de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 4 september 2015 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 13 juli 2015.


Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject MIBEB / MIBEM.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...