Politieke Wetenschappen

Samenstelling van de visitatiecommissie: 

Voorzitter
 • Prof. em. dr. Arno Korsten, voorzitter, honorair hoogleraar, faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht, Emeritus gewoon hoogleraar Bestuurskunde, faculteit Managementwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland

Leden
:
 • Prof. dr. Monique Leyenaar, domeindeskundig lid, hoogleraar Vergelijkende Politicologie, Faculteit der Managementwetenschappen, Politicologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. em. dr. B. (Ben) J.S. Hoetjes, domeindeskundig lid, em. hoogleraar Regiobestuur in internationaal perspectief, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. em. H. (Henri) J.M. Goverde, domeindeskundig lid, emeritus hoogleraar Political Science, Wageningen University
 • Dr. Niels van Willigen, domeindeskundig lid, universitair docent internationale betrekkingen bij het Instituut voor Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden
 • Dr. ir. Jaak Lenvain, domeindeskundig lid, expert ontwikkelingssamenwerking op rust, voorheen diensthoofd Kwaliteit, Methoden en Studies, Belgische Technische Coöperatie (BTC)
 • Prof. em. dr. Jules L. Peschar, domeindeskundig lid, emeritus hoogleraar onderwijssociologie, basiseenheid Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland, adviseur op het terrein van sociaalwetenschappelijk en onderwijskundig onderzoek (KNIRPZ)
 • Prof. dr. Jeroen Winkels, domeindeskundig lid, Directeur ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, Vice-voorzitter van het College van Bestuur, Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland

Student-leden

 • Dhr. Louis Warlop, student-lid, student master Politieke Communicatie, Universiteit Antwerpen
 • Dhr. Arne Roels, student-lid, student bachelor in de Politieke Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven
 • Mevr. Chana De Wilde, student-lid, studente Master of Science in de Sociologie, Universiteit Gent

Betrokken opleidingen:

Universiteit Antwerpen

Bachelor of Science in de Politieke Wetenschappen

Master of Science in de Politieke Wetenschappen

Master of Science in de Politieke Communicatie

Master of Science in de Internationale Betrekkingen en de Diplomatie

Institute of Development Policy and Management (IOB),Universiteit Antwerpen

Master of Science in Globalisation and Development

Master of Science in Government and Development

Master of Science in Development Evaluation and Management

Vrije Universiteit Brussel

Bachelor of Science in de Politieke Wetenschappen

Master of Science in de Politieke Wetenschappen

KU Leuven

Bachelor of Science in de Politieke Wetenschappen en de Sociologie

Master of Science in de Vergelijkende en Internationale Politiek

Master of Science in het Overheidsmanagement en –beleid

Master of Science in European Politics and Policies

 

Universiteit Gent

Bachelor of Science in de Politieke Wetenschappen

Master of Science in de Politieke Wetenschappen

Master of Science in de EU-studies

Master of Science in Conflict and Development


Verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie Politieke Wetenschappen werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 18 juli 2014 en 21 november 2014. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg ingesteld bij besluit van 2 maart 2015.

 

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Politieke Wetenschappen en bijlagen


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...