Vastgoed

De visitatiecommissie heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter:
  • Xavier Ortegat, Managing Director CEPI (European Council of Real Estate professions).

Domeindeskundig lid:
  • Willy Vander Donck, Groepsleider grondverwerving, Aquafin NV.

Onderwijskundig lid:
  • Carla Nelissen, doctor in de psychologie, voormalig onderwijskundig adviseur, Xios hogeschool.

Student-lid:
  • Erica Coolsaet, studente, Bachelor in het vastgoed, AP Hogeschool en geaggregeerde voor het secundair onderwijs: wiskunde/fysica/biologie/chemie, Artesis Hogeschool (nu AP Hogeschool) voor de bezoeken aan Odisee en Hogeschool Gent.
  • Theo Vanden Daele, student Bachelor in het vastgoed - makelaardij, Hogeschool Gent voor het bezoek aan AP Hogeschool.
                         

Anne-Sophie Seghers, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (tot 30 juni 2015) en Klara De Wilde, coördinator Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (vanaf 1 juli 2015), traden op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleidingen
  • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
  • Hogeschool Gent
  • Odisee

Verloop:
De samenstelling van de visitatiecommissie Vastgoed werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg op 21 november 2014, 14 en 30 januari 2015. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 2 maart 2015 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 9 maart 2015.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie  vastgoed en bijlagen


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...