Drama


Samenstelling van de visitatiecommissie

Voorzitter:
 • Ann Olaerts, voorzitter van de vorige visitatie en voormalig directeur van de Toneelacademie Maastricht

Leden:
 • Piet Menu, directeur Vlaams Cultuurhuis Brakke Grond.
 • Hendrik Van Doorn, acteur, theatermaker (het kip).
 • Bosse Provoost, Masteropleiding in het drama, School
  of Arts, Hogeschool Gent KASK (voor de opleidingen aan
  LUCA School of Arts en Erasmushogeschool Brussel).
 • Maja Westerveld, Masteropleiding in het drama, School
  of Arts, Erasmushogeschool Brussel, Rits (voor
  de opleidingen aan Hogeschool Gent en Artesis Plantijn
  Hogeschool Antwerpen).

Patrick Van den Bosch, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleidingen:
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 • Hogeschool Gent
 • LUCA School of Arts

Verloop:
De samenstelling van de visitatiecommissie Drama werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 4 juli, 14 juli en 29 oktober 2014. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 8 april 2015.

Visitatierapport:
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Drama en bijlagen.Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...