IW Bachelor IW Informatica


Samenstelling van de visitatiecommissie

Voorzitter:
 • Prof. dr. Ann Nowé, hoogleraar computer-wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel

Domeindeskundig lid:
 • Prof. em. ir. Eric Ceuterick, em. hoogleraar Industriële  Wetenschappen, Hogeschool De Nayer, vakgroep berekenen van constructies,Voormalig directeur Labo De Nayer (Materiaalonderzoek)

Onderwijskundig lid:
 • Prof. dr. Lutgarde Buydens, gewoon hoog-
  leraar analytische chemie en vice-decaan
  onderwijs, Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Radboud Universiteit Nijmegen

Toegevoegd domeindeskundig lid (specifiek voor het
bezoek en de beoordeling van de bachelor- en master-
opleiding IW Informatica van de UGent
 • Dhr. Mitch De Geest, mede-stichter en CEO van de
  Citymesh N.V. en Centric Inc, oprichter Quest
  Computers.

Student-leden
 • Dhr. Daniel Choukroun, student Master IW
  (Chemie), Universiteit Antwerpen
 • Dhr. Jonas Vermeulen, student Master IW
  (Elektromechanica), KU Leuven

                                 

Lies Praet, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (tot 17 mei 2015), Aljosa Van der Straeten, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (tot 30 september 2015) en Marleen Bronders, coördinator kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, traden op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken Opleidingen
 • Universiteit Antwerpen
  Bachelor of Science in de Industriële wetenschappen
 • KU Leuven
  Bachelor of Science in de Industriële wetenschappen
 • Universiteit Hasselt (i.s.m. Ku Leuven)
  Bachelor of Science in de Industriële wetenschappen
 • Universiteit Gent
  Bachelor of Science in de Industriële wetenschappen: Informatica
  Master of Science in de Industriële wetenschappen: Informatica

Verloop
De samenstelling van de' visitatiecommissie IW Bachelor / IW Informatica werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg op 4 juli, 10 oktober en 11 december 2014. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 19 januari 2015 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 20 januari 2015.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Industriële Wetenschappen (Bachelor) / Industriële Wetenschappen Informatica (Bachelor-Master) en bijlagen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...