Pedagogie van het jonge kind

De visitatiecommissie heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter:
 • Carla Nelissen, doctor in de psychologie, voormalig onderwijskundig adviseur, Xios hogeschool.

Domeindeskundig lid:
 • Sigrid Van Sever, regiocoördinator kinderopvang
   Felies vzw

Onderwijskundig lid:
 • Corrie Priems, Teammanager/opleidingscoördinator
  HBO-opleiding Pedagogisch Management in de Kinderopvang, Fontys hogeschool, ''s Hertogenbosch

Student-lid:
 • Tina Schuermans, Bachelor in het Sociaal werk
  (afstudeerrichting Sociaal-Cultureel Werk), UCLL
  (Voorheen Katholieke Hogeschool Leuven)
                                 

Evelien Vandenhaute, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (tot 31 augustus 2015) en Klara De Wilde, coördinator kwaliteitszorg, verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteit en Hogescholenraad (vanaf 1 september 2015) traden op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleidingen:
 • Arteveldehogeschool
 • Erasmushogeschool
 • Karel de Grote-Hogeschool

Verloop:
De samenstelling van de visitatiecommissie Pedagogie van het jonge kind werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg op 4 juli, 21 november en 5 december 2014. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 10 februari 2015 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 11 februari 2015.

Visitatierapport:
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Pedagogie van het jonge kind en bijlagen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...