Communicatiewetenschappen

De visitatiecommissie heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter:
 • prof. dr. Peter Neijens, hoogleraar Persuasieve
  Communicatie, Universiteit van Amsterdam

Domeindeskundig lid:
 • prof. dr. Susanne Janssen, Hoogleraar Media en cultuur en voorzitter afdeling Media en Communicatie, Erasmus Universiteit Rotterdam 
 • dr. Martin Tanis, Onderwjismanager afdeling Communicatiewetenschap, Vrije Universiteit Amsterdam

Student-lid:
 • Mevr. Hannah Carlier, studente Communicatiewetenschappen, KU Leuven
 • Mevr. Nihad El Aabedy, studente Bachelor Communicatiewetenschappen, Vrije Universiteit Brussel

Pieter-Jan Van de Velde trad op als projectbegeleider en secretaris bij deze visitatie.

                                                         

Betrokken opleidingen:
KU Leuven:
 • Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen
 • Master of Science in de Communicatiewetenschappen

Universiteit Antwerpen:
 • Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen
 • Master of Science in de Communicatiewetenschappen

Universiteit Gent:
 • Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen
 • Master of Science in de Communicatiewetenschappen

Vrije Universiteit Brussel:
 • Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen
 • Master of Science in de Communicatiewetenschappen
 • Master of Studies in the Communication Studies

Verloop:
De samenstelling van de visitatiecommissie Communicatiewetenschappen werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 21 juni 2013, 5 juli 2013, 3 april 2014  en 14 juli 2014. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 15 september 2014 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg ingesteld bij besluit van 23 september 2014.

Visitatierapport:
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Communicatiewetenschappen en bijlagen


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...