Retailmanagement

De visitatiecommissie heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter
  • Marcel Miltenburg, mede-eigenaar/bestuurslid, Opleiden Werkt

Domeindeskundig lid
  • Leo Van de Polder, General Manager bij Popai

Onderwijskundig lid
  • Petra Manders, Opleidingsmanager van de HBO Small Business en Retailmanagement aan de Saxion Hogeschool

Student-leden
  • Thomas Eeman, Student Accountancy & Fiscaliteit, Odisee
 
                                           
Projectbegeleider:
Joeri Deryckere, stafmedewerker kwaliteitszorg (tot 30 juni 2015) verbonden aan de cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleiding
Professionele Bachelor Retailmanagement Hogeschool Gent

Verloop:
De samenstelling van de visitatiecommissie Retailmanagement werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 23 mei en 23 oktober 2014. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 8 december 2014 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 16 december 2014.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Retailmanagement en bijlagen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...