Master na Master Geneeskunde


Samenstelling van de commissie          
Voorzitter:
Prof. dr. Willem Van Mechelen (domeindeskundig lid Sportgeneeskunde en Arbeidsgeneeskunde), hoofd afdeling Sociale Geneeskunde van de Vumc Amsterdam

Leden:
Prof. dr. Rob De Bie (domeindeskundig lid Epideiologie), onderwijsdirecteur en professor Physiotherapy Research Universiteit Maastricht.

Dr. Herman Kroneman (domeindeskundig lid Verzekeringsgeneeskunde), medisch adviseur UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen),
afdeling Sociaal Medische Zaken; Lid programmaraad KCVG - Kenniscentrum verzekeringsgeneeskunde.

Prof. dr. Peterhans J. Van den Broeck (toegevoegd domeindeskundig lid Ziekenhuishygiëne), bijzonder hoogleraar infectieziekten, Universiteit Leiden, Faculteit LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)

Dr. Jessie Hermans (onderwijskundig lid en domeindeskundig lid Jeugdgezondheidszorg), Senior opleider / adviseur Maatschappij en Gezondheid, NSPOH.

Student-lid
Mevr. Stephanie Meeuwissen, masterstudent Geneeskunde, Universiteit van Maastricht.

Dhr. Jasper Stockmans trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

 

Betrokken opleidingen
Universiteit Antwerpen
- Master in de Epidemiologie.

KU Leuven
- Master-na-Master in de ziekenhuishygiëne (i.s.m. UGent, UA en VUB).
- Master-na-Master in de Jeugdgezondheidszorg (i.s.m. UGent, UA en VUB).
- Master-na-Master in de Verzekeringsgeneeskunde en de Medische expertise
  (i.s.m. Ugent en UA).
- Master na-Master in de Sportgeneeskunde.

Universiteit Gent
- Master-na-Master Arbeidsgeneeskunde (i.s.m. KU Leuven, UA en VUB).

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Master-na-Master Geneeskunde werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 2 december 2013, 14 maart 2014 en 25 april 2014. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 11 augustus 2014 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg ingesteld bij besluit van 18 augustus 2014.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in 
het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Master-na-Master Geneeskunde en bijlagen.

   

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...