Toerisme en recreatiemanagement


De visitatiecommissie heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter
  • Dhr. Geert Declerck, Directeur Visit Flanders in Frankrijk.
Domeindeskundige lid
  • Em. prof. Jaap Lengkeek, ere-rector NHTV, zaakvoerder Jaap Lengkeek Scientific Research and Advice on Tourism, Heritage & Landscape.
Onderwijskundig lid
  • Dhr. Ivan D’haese, Senior staff officer education development, Hogeschool Gent.
Student-leden
  • Fatma Al Suhail, studente aan de Katholieke Hogeschool VIVES, voor de visitatiebezoeken aan Hogeschool West-Vlaanderen, Hogeschool PXL en Thomas More Mechelen.
  • Sofie Tavernier, recent afgestudeerd aan Hogeschool PXL, voor de visitatiebezoeken aan Erasmushogeschool Brussel en Katholieke Hogeschool VIVES Noord.
 
Joeri Deryckere, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de CelKwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad opals projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleidingen


  • Erasmushogeschool Brussel
  • Hogeschool PXL
  • Hogeschool West-Vlaanderen
  • Katholieke Hogeschool Vives Noord
  • Thomas More Mechelen-Antwerpen

Verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie Toerisme en recreatiemanagement werd bekrachtigd door de het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 27 februari, 23 mei en 22 augustus 2014. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 29 september 2014 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 6 oktober 2014.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Toerisme en recreatiemanagement en bijlagen.Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...