Sport en bewegen


De visitatiecommissie heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter
  • Dr. Steven Vos, Associate Professor at School of Sport Studies, Fontys University of applied sciences
Domeindeskundige leden
  • Dhr. Remco Boer, Algemeen Directeur, NISB
Onderwijskundig lid
  • Prof. Dr. Jan Seghers, Hoofddocent Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen en verantwoordelijke van de Specifieke Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding, KU Leuven
Student-lid
  • Mej. Tasia Pleune, studente Bachelor in de Maatschappelijke veiligheid bij Vives Zuid en studeerde in 2014 af als Bachelor in het Secundair Onderwijs: Lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie aan de Arteveldehogeschool

Anne-Sophie Seghers, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.


Betrokken opleidingen


Hogeschool West-Vlaanderen

Verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie Sport en bewegen werd bekrachtigd door de het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 14 februari 2014 en 13 juni 2014. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 12 augustus 2014 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 28 augustus 2014.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Sport en bewegen en bijlagen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...