Vesalius College


Samenstelling van de commissie

Voorzitter:
  • Prof. dr. Rudy Martens, Professor of Strategy at and Dean of the Faculty of Applied Economic Sciences, Universiteit Antwerpen, BE
Leden:
  • Prof. dr. Geoffrey Edwards, Professor and Senior Fellow at the Department of Politics and International Studies, University of Cambridge, UK (domain expert)
  • Prof. dr. Steven Eggermont, Associate Professor and Programme Director at the School for Mass Communication Research, Department of Social Sciences, KU Leuven (domain expert)
  • Prof. dr. em. Hans van Hout, Professor Emeritus of Education Sciences, University of Amsterdam, NL (educational expert)
Student-lid:
  • Miss Anneloes Hof, Alumna of University College Roosevelt (Middelburg) 

Projectbegeleiders:
Mevr. dr. ir. Els Van Zele, stafmedewerker kwaliteitszorg VLUHR KZ
Mr. Aljosja Van der Straeten, stafmedewerker kwaliteitszorg VLUHR KZ


Betrokken opleidingen


Vesalius College
  • Bachelor in Communication Studies
  • Bachelor in Business Studies
  • Bachelor in International Affairs

Verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie Vesalius College werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 21 juni 2013, 17 januari, 4 juli en 5 september 2014. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 29 juli 2014 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité van VLUHR KZ ingesteld bij besluit van 17 september 2014.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Vesalius College en bijlagen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...