Architectuur


Samenstelling van de commissie

Voorzitter:
  • Prof. Ing. Emeritus Jan Westra, voormalig hoogleraar Architectuur, Technische Universiteit Eindhoven.
Domeindeskundig lid:
  • Mevr. Rianne Makkink, architecte en ontwerper, Studio Makkink & BeyTitel.
Onderwijskundig lid:
  • Prof. dr. Tammy Schellens, professor Onderwijskunde, Universiteit Gent.
Student-lid:
  • Mevr. Marie Frioni, masterstudente Architecture aan de Universiteit Hasselt.

Projectbegeleider
Mevr. Lies Praet, stafmedewerker kwaliteitszorg

Betrokken opleidingen

Universiteit Antwerpen
  • Bachelor of Science in de Architectuur
  • Master of Science in de Architectuur

Verloop

De visitatiecommissie die deze ‘verkorte’ visitatie uitvoerde, bestond uit leden met vakdeskundige, beleids-, onderwijskundige, internationale en auditexpertise. De commissie bestond uit twee nieuwe commissieleden en twee commissieleden uit de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 16 december 2014 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 17 november 2014. De commissie was als volgt samengesteld:

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Architectuur.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...