Protestantse Godgeleerdheid


Samenstelling van de commissie
  • Prof. dr. em. Henk Witte, voorzitter, bijzonder hoogleraar op de Xaveriusleerstoel bij de Tilburg School of Catholic Theology
  • Prof. dr. Jan van der Watt, domeindeskundig lid, hoogleraar Exegese van het Nieuwe Testament en Bronteksten van het Christendom aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • Prof. dr. em. Monique Foket, onderwijskundig lid, emeritus hoogleraar pastoraaltheologie en godsdienstdidactiek aan de Université catholique de Louvain
  • Mevr. Marjolein Klapwijk, student-lid, student aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven

Peter Daerden trad op als projectbegeleider en secretaris bij deze visitatie.


Betrokken opleidingen


Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel
  • Bachelor in de Protestantse Godgeleerdheid
  • Master in de Protestantse Godgeleerdheid

Verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie Protestantse Godgeleerdheid werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 6 juni 2014. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 15 september 2014 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg ingesteld bij besluit van 24 september 2014.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Protestantse Godgeleerdheid en bijlagen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...