Muziek


Samenstelling visitatiecommissie
Voorzitter en onderwijsdeskundige:
  • Willem Elias, decaan faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, gespecialiseerd in het vakgebied van de kunsteducatie, zowel op het domein van de participatie als op dat van het probleem van het kunstonderwijs; lid en doorgaans voorzitter van meerdere commissies in dit domein.
Domeindeskundig leden:
  • Willem Vos, solist slagwerk en docent aan Koninklijk Conservatorium Den Haag en artistiek coördinator NJO de Nederlandse orkest- en ensemble academie.
  • Albert Wastiaux, operationeel Directeur en lid van het directiecomité bij Bozar.
Student-lid:
  • Florestan Bataillie, Master in de Kunsten, Koninklijk Conservatorium Brussel. 
Lies Praet, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel
Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op
als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleiding

LUCA School of Arts

Verloop

De visitatiecommissie die deze ‘verkorte’ visitatie uitvoerde, bestond uit leden met (internationale) domeindeskundige, werkvelddeskundige, onderwijskundige en auditdeskundige expertise. De commissie bestond – met uitzondering van het student-commissielid - uit commissieleden van de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 19 juni 2014 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 17 juni 2014.

Visitatierapport


De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van Muziek.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...