Milieu


Samenstelling visitatiecommissie
Voorzitter:
  • Prof. dr. Jos Verhoeven, gewoon hoogleraar/kernhoogleraar landschapsecologie, Universiteit Utrecht.
Domeindeskundige leden:
  • Prof. dr. ir. Valérie Cappuyns, Professor Milieu- en Preventiemanagement, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Campus Brussel.
  • Francies van Gijzegem, projectleider bio-energie bij ODE (Organisatie voor Duurzame Energie), Brussel. (Specifiek voor de opleiding bachelor en master in de industriële wetenschappen: milieukunde).
Domeindeskundige leden ontwikkelingssamenwerking (enkel voor de Master Environmental Sanitation):
  • Jaak Lenvain, expert ontwikkelingssamenwerking op rust, voorheen diensthoofd Kwaliteit, Methoden en Studies, Belgisch Technische Coöperatie (BTC), voorheen lid van de VLIR-UOS-Evaluatiecommissie ‘opleidingsprogramma’s’ en ontwikkelingsexpert voor VLIR-UOS voor diverse onderwijsvisitaties.
Onderwijskundig lid:
  • Hiltje Burgler, senior beleidsadviseur Kwaliteitszorg, Hanzehogeschool Groningen.
Student-lid:
  • Anniek de Milliano, master of Science: Transport, Infrastructure and Logistiscs (specialisatie: Policy and Engineering), Technische Universiteit Delft.
 
Maarten Deboosere, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel
Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op
als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleiding

Universiteit Antwerpen
  • master of Science in de milieuwetenschap
Universiteit Gent
  • master of Science in Environmental Sanitation
  • master of Science in de milieusanering en het milieubeheer (manama)
  • bachelor en master of Science in de industriële wetenschappen: milieukunde

Verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie milieu werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 03/12/2013, 21/02/2014 en 1/10/2014. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 16/06/2014 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 01/10/2014.

Visitatierapport


De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Milieu en bijlagen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...