Plant Biotechnology


Samenstelling commissie
Voorzitter:
  • Prof. dr. Ton Bisseling, Professor in Molecular Biology, Laboratory of Molecular Biology, Wageningen
Leden:
  • Dr. Steven Vandenabeele, Research Project Manager, Rice, CropDesign N.V (domeindeskundig lid)
  • Dr. Cis Van Den Bogaert, Head Departement of Education, Universiteit Antwerpen (onderwijskundig lid)
Student-lid:
  • Mrs. Eva Goudsmit, student MSc in Plant Biotechnology, Wageningen Universiteit.
Projectbegeleider:
  • Mevr. dr. ir. Els Van Zele, stafmedewerker kwaliteitszorg


Betrokken opleiding

Universiteit Gent
- Master of Science in Plant Biotechnology

Verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie PBT werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 8 januari, 14 februari en 25 april 2014. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 4 augustus 2014 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité van de VLUHR ingesteld bij besluit van 3 september 2014.

Visitatierapport


De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Plant Biotechnology en bijlagen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...