IW: bouwkunde


Samenstelling van de commissie
  • Voorzitter en domeindeskundig lid: Em. Prof. dr. ir. Dionys Van Gemert
  • Domeindeskundig lid: Ir. Rob Lenaers
  • Onderwijskundig lid: Prof. dr. Tammy Schellens
  • Student-lid: Dhr. Laurens Vanrijckeghem

Dhr. Dieter Cortvriendt, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR, trad op als projectbegeleider.


Betrokken instelling


Universiteit Hasselt in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven

Verloop


De visitatiecommissie die deze visitatie uitvoerde, bestond uit leden met (internationale) domeindeskundige, werkvelddeskundige, onderwijskundige en auditdeskundige expertise. De commissie bestond (met uitzondering van het student-lid) uit commissieleden die ook betrokken waren bij de vorige visitatie Industriële wetenschappen: bouwkunde en landmeten. De commissie voor de verkorte procedure werd op 30 september 2014 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 22 augustus 2014.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject IW bouwkunde.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...