Interieurvormgeving


Samenstelling commissie
  • Voorzitter en werkvelddeskundig lid: Dhr. Rik Jacques
  • Domeindeskundig en werkvelddeskundig lid: Dhr. Vittorio Simoni
  • Onderwijskundig en domeindeskundig lid: Dhr. Peter Gillis
  • Student-lid: Mevr. Lisa Vromman

Dhr. Dieter Cortvriendt, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de
VLUHR, trad op als projectbegeleider
.Betrokken opleiding

LUCA School of Arts

Verloop

De visitatiecommissie die deze visitatie uitvoerde, bestond uit leden met (internationale) domeindeskundige, werkvelddeskundige, onderwijskundige en auditdeskundige expertise. De commissie bestond uit commissieleden die niet betrokken waren bij de oorspronkelijke visitatie Interieurvormgeving en meubelontwerp. De commissie voor de verkorte procedure werd op 23 oktober 2014 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 15 september 2014.

Visitatierapport


De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport Interieurvormgeving.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...