Ergotherapie


Samenstelling commissie
  • Voorzitter en domeindeskundig lid: Prof dr. Ignaas Devisch
  • Onderwijskundig lid: Prof. Dr. Tammy Schellens
  • Werkvelddeskundig en domeindeskundig lid: Mevr. Eva Es
  • Student-lid: Mevr. Zoë Goos

Dhr. Dieter Cortvriendt, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR, trad op als projectbegeleider.


Betrokken opleiding

Hogeschool West-Vlaanderen

Verloop

De visitatiecommissie die deze visitatie uitvoerde, bestond uit leden met (internationale) domeindeskundige, werkvelddeskundige, onderwijskundige en auditdeskundige expertise. De commissie bestond uit commissieleden die niet betrokken waren bij de oorspronkelijke visitatie Ergotherapie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 28 oktober 2014 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 22 september 2014.

Visitatierapport


De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport Ergotherapie.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...