Productdesign


Samenstelling commissie
  • Voorzitter en domeindeskundige: Prof. dr. Peter Vink, hoogleraar Faculteit Industrial Design Engineering, TU Delft.
  • Domeindeskundig lid: Mevrouw Chequita Nahar, Directeur Maastricht Academy Fine Arts & Design.
  • Onderwijsdeskundig lid: De heer Ivan D’haese, senior staff member Educational Development, Hogeschool Gent.
  • Student-lid: Mevrouw Ilse Van den Broeck, studente Interieurarchitectuur, Universiteit Hasselt.


Mevrouw Evelien Vandenhaute, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR, trad op als projectbegeleider en secretaris.


Betrokken opleiding


LUCA School of Arts

Verloop

De visitatiecommissie die deze ‘verkorte’ visitatie uitvoerde, bestond uit leden met vakdeskundige, beleids-, onderwijsdeskundige, internationale en auditexpertise. De commissie bestond uit twee nieuwe commissieleden en twee commissieleden uit de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 10 oktober 2014 ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 25 september 2014.

Visitatierapport


De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport Productdesign.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...