Grafische en digitale media


Samenstelling commissie
  • Voorzitter en domeindeskundige: Jos Artoos, eigenaar en bestuurder van de Artoos Communicatiegroep
  • Domeindeskundig lid: Hilde Eeckhout, international relations officer Arteveldehogeschool en lector Marketing Communication.
  • Onderwijsdeskundig lid: Ludo Heylen, onderwijsdeskundige aan de Katholieke Universiteit Leuven
  • Student-lid: Zoë Geenen, studente Grafische en Digitale media Grafimedia-technologie aan Arteveldehogeschool, Gent.


Betrokken opleiding

AP Hogeschool

Verloop

De visitatiecommissie die deze ‘verkorte’ visitatie uitvoerde, bestond uit leden met vakdeskundige, beleids-, onderwijskundige, internationale en auditexpertise. De commissie bestond uit twee nieuwe commissieleden en twee commissieleden uit de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 23 oktober 2014 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 15 september 2014.

Visitatierapport


De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport Grafische en digitale media.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...