Biologie


Samenstelling van de parallelle commissie
Voorzitter:
 • Prof. em. dr. Pierre Devos, emeritus hoogleraar dierenfysiologie, Département de Science, Philosophies et Sociétés, FUNDP, Université de Namur
Leden:
 • Prof. em. dr. Wytze Tjomme Stam, emeritus hoogleraar mariene biologie, Department of Marine Benthic Ecology and Evolution, Centre for Ecological and Evolutionary Studies, University of Groningen
 • Prof. dr. Ton Bisseling, hoogleraar moleculaire biologie, Head of Department Laboratory of Molecular Biology, Wageningen Universiteit
 • Prof. em. dr. ir. Jean-François Ledent, emeritus hoogleraar plantenecologie en plantenfysiologie, Faculté d’Ingénierie Biologique, Agronomique et Environmentale, Université catholique de Louvain (UCL)

Toegevoegde leden:
- Ten behoeve van vakinhoudelijk expertise op het gebied van Nematologie:
 • Prof. em. dr. Richard Sikora, emeritus professor bodemecosystemen, phytopathologie en nematologie, Universiteit van Bonn, Fellow of the Stellenbosch Institute of Advanced Studies South Africa
- Ten behoeve van vakinhoudelijke expertise op het gebied van Mariene Biologie:
 • Dr. David Billet, Researcher at the DEEPSEAS Benthic Biology Group, School of Ocean and Earth Sciences University of Southampton, Verenigd Koninkrijk
- Ten behoeve van vakinhoudelijke expertise op het gebied van Ontwikkelingssamen-werking:
 • Dr. ir. Jaak Lenvain, expert ontwikkelingssamenwerking op rust, voorheen diensthoofd Kwaliteit, Methoden en Studies, Belgisch Technische Coöperatie (BTC), voorheen lid van de VLIR-UOS-Evaluatiecommissie “opleidingsprogramma’s” en ontwikkelingsexpert voor VLIR-UOS voor diverse onderwijsvisitaties.

Student-leden
 • Mevrouw Lisette van Kolfschoten, studente Bachelor in de biologie, Universiteit Gent
 • De heer Pieter van Dijk, student Master in de biologie, Katholieke Universiteit Leuven
Mevrouw Els Van Zele,stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van VLUHR,trad op als projectbegeleider en secretaris.

Samenstelling van de commissie voor het terugkeerbezoek aan de Universiteit Antwerpen

Voorzitter
 • Prof. dr. Hans van Dyck, hoogleraar conservatiebiologie en restauratie-ecologie, Université catholique de Louvain (UCL)
Leden:
 • Prof. dr. Henk Siepel, hoogleraar applied ecology, Radboud Universiteit Nijmegen, tevens directeur van het Centre for Ecosystem Studies of Alterra and Wageningen University
 • Prof. dr. Renate Wesselingh, hoofddocent plantenecologie, Université catholique de Louvain (UCL)

Mevrouw Evelien Vandenhaute, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van VLUHR, trad op als projectbegeleider en secretaris voor het terugkeerbezoek.

Betrokken opleidingen


Katholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor of Science in de Biologie, campussen Kortrijk en Leuven
 • Master of Science in de Biologie
 • Master of Science in Biology

Universiteit Antwerpen
 • Bachelor of Science in de Biologie
 • Master of Science in de Biologie
 • Master of Science in Biology: Biodiversity: Conservation and Restoration
 • Master of Science in de Biologie: Biodiversiteit: Behoud en Herstel

Universiteit Gent
 • Bachelor of Science in de Biologie
 • Master of Science in de Biologie
 • Master of Science in Nematology (PINC)
 • Erasmus Mundus European Master of Science in Nematology (EUMAINE)

Universiteit Hasselt
 • Bachelor of Science in de Biologie

Vrije Universiteit Brussel
 • Bachelor of Science in de Biologie
 • Master of Science in de Biologie
 • Master of Science in Biology
 • Master of Science in Marine and Lacustrine Science and Management (OCEANS & LAKES)


Verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie Biologie werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 11 januari 2013, 28 februari 2013 en 23 april 2013. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 3 juni 2013 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 21 augustus 2013.

Na een interne beroepsprocedure werd op 27 januari 2015 een terugkeerbezoek uitgevoerd door een nieuw samengestelde commissie. Het terugkeerbezoek had betrekking op de masteropleidingen ‘Master of Science in Biology: Biodiversity: Conservation and Restoration’ en ‘Master of Science in de Biologie: Biodiversiteit: Behoud en Herstel’ van de Universiteit Antwerpen voor wat betreft de eerste generieke kwaliteitswaarborg ‘Beoogd eindniveau’. De samenstelling van de nieuwe commissie voor het terugkeerbezoek werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 8 oktober 2014, 29 oktober 2014 en 21 november 2014. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 2 februari 2015 een positief advies van de NVAO.


Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Biologie en bijlagen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...