Pediatrie en neonatologie


Samenstelling van de commissie
Voorzitter
  • Mevrouw Els Mulder, Opleidingsmanager Opleiding oefentherapie Cesar, Instituut voor Bewegingsstudies, Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht.
Domeindeskundige leden
  • De heer Patrick Van de Voorde, professor doctor aan UGent, medisch directeur bij het Dispatch Centrum FOD Gezondheid België, hoofdarts afdeling pediatrie-intensieve zorg aan het UZ Gent.
  • Mevrouw Martine De Vriendt, gewezen hoofdverpleegkundige Intensieve Zorg en medium Care Unit aan UZ Gent.
Student-lid
  • Mevrouw Elien Willems, student bachelor-na-bacheloropleiding Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg, (2013 – heden), aan de Hogeschool PXL – Departement Healthcare te Hasselt.


Ciska De Ruyver, stafmedewerker Kwaliteitszorg, trad op als projectbegeleider en secretaris bij deze visitatie.

Betrokken opleiding

Erasmushogeschool Brussel

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Pediatrie en neonatologie werd bekrachtigd door de het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 20 juni en 15 juli 2014. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 5 augustus 2014 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 8 september 2014.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Pediatrie en neonatologie en bijlagen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...