Verkeer, Logistiek en Intelligente transportsystemen


Samenstelling van de commissie

Voorzitter:
  • Prof. dr. Frank Witlox, Gewoon hoogleraar economische geografie aan de Universiteit Gent, vakgroep Geografie (Mobiliteit en Duurzaamheid)

Leden:
  • Prof. em. drs. Kees J. Ruijgrok, Emeritus hoogleraar transport en logistiek management aan TiasNimbas van de Universiteit van Tilburg
  • Prof. dr. Wout Dullaert, Hoogleraar Supply Chain Logistics aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Student-lid
  • Mevr. Anniek de Milliano, master of Science: Transport, infrastructure and logistics (specialisatie: Policy and engineering), Technische Universiteit Delft.
 

De heer Jannes Motmans, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aande Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR, trad op als projectbegeleider ensecretaris.

Betrokken opleiding

Katholieke Universiteit Leuven
- Master of Science in de ingenieurswetenschappen: verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen betrokken opleidingen


Verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie VLITS werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 3 december 2013, 14 februari en 25 april 2014. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 24 maart 2014 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité van de VLUHR ingesteld bij besluit van 18 augustus 2014.


Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Verkeer, Logistiek en Intelligente Transportsystemen en bijlagen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...