aanvullende beoordeling Vroedkunde


Samenstelling van de commissie
 • Dhr. Peter Evers, voorzitter, hoofd van de bacheloropleiding Verloskunde aan de Academie Verloskunde Maastricht (Zuyd Hogeschool).
 • Mevr. Annemie Van De Vyver, domeindeskundig lid, vroedvrouw in Algemeen Zieken- huis Jan Portaels te Vilvoorde (voor de bezoeken aan Thomas More Kempen, Katholieke Hogeschool Limburg/Hogeschool PXL en AP Hogeschool).
 • Mevr. Sabine Van de Vyver, domeindeskundig lid, hoofdvroedvrouw in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze (voor de bezoeken aan de Katholieke Hogeschool Leuven en de Karel de Grote-Hogeschool).
 • Mevr. Margriet Pluymaekers, domeindeskundig lid, vroedvrouw bij vroedvrouwenpraktijk ‘Zwanger in Brussel’ en lid van de wetenschappelijke commissie van de Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen (VLOV). Mevr. Pluymaekers is lid van de resonantiecommissie van de opleiding Vroedkunde aan de Erasmus Hogeschool Brussel en komt daarom niet in aanmerking voor de beoordeling van en het bezoek aan deze hogeschool.
 • Dhr. Ivan D’haese, domeindeskundig lid, sinds 1997 verbonden aan de Hogeschool Gent als stafmedewerker onderwijsontwikkeling en -vernieuwing.
 • Mevr. Sara Christiaen, student-lid, Bachelor in de Vroedkunde, afgestudeerd in 2011-2012 aan de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (voor de bezoeken aan de Katholieke Hogeschool Leuven, Thomas More Kempen en Katholieke Hogeschool Limburg/Provinciale Hogeschool Limburg).
 • Mevr. Do Dockers, student-lid, Bachelor in de Vroedkunde, afgestudeerd in 2011-2012 aan Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (voor de bezoeken aan de AP Hogeschool en de Karel de Grote-Hogeschool).
 • Dhr. Joeri Deryckere, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.


Betrokken opleidingen

 • AP Hogeschool (voorheen Artesis Hogeschool)
 • Karel De Grote-Hogeschool
 • UC Leuven ( voorheen Katholieke Hogeschool Leuven)
 • UC Limburg (voorheen Katholieke Hogeschool Limburg)
 • Hogeschool PXL (voorheen Provinciale Hogeschool Limburg)
 • Thomas More Kempen


Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de aanvullende beoordeling Vroedkunde.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...