Sociaal werk


Samenstelling commissie
  • Voorzitter en domeindeskundige: Prof. Dr. Hans van Ewijk, Bijzonder Hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk, Nederland
  • Domeindeskundig lid: Erwin Daenen, Diensthoofd welzijn - Provincie Vlaams-Brabant
  • Domeindeskundig lid: Marielle Geelen, Plaatsvervangend rector - Koning Willem II College Tilburg, Nederland
  • Student-lid: Yelien Parewyck, studente derde jaar Sociaal werk, Hogeschool Gent


Mevrouw Ciska De Ruyver, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR, trad op als projectbegeleider en secretaris.

Betrokken opleiding

Hogeschool PXL

Verloop

De visitatiecommissie die deze ‘verkorte’ visitatie uitvoerde, bestond uit leden met vakdeskundige, beleids-, onderwijskundige, internationale en auditexpertise. De commissie bestond uit twee nieuwe commissieleden en twee commissieleden uit de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 21 oktober 2014 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 17 juni 2014.

Visitatierapport


De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport Sociaal werk.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...