Industrieel productontwerpen


Samenstelling commissie
Voorzitter
  • Mevrouw Maka De Lameillieure, managing director bij Flanders InShape.
Domeindeskundig lid
  • De heer Guy Van Wijmeersch, Director Product Marketing bij Barco.
Onderwijskundig lid
  • Mevrouw Regine W. Vroom, assistent-professor aan de TU Delft in het vakgebied Product design & Computer aided design.
Student-lid
  • Mevrouw Lauren Absillis, studente Interieurvormgeving, LUCA School of Arts.
 

Mevrouw Ciska De Ruyver, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR, trad op als projectbegeleider en secretaris.

Betrokken opleiding

Hogeschool West-Vlaanderen

Verloop

De samenstelling van de commissie Industrieel productontwerpen werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 4 oktober 2013, 13 november 2013 en 14 februari 2014. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 31 maart 2014 een positief advies van de NVAO.

Visitatierapport


De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport Industrieel productontwerpen. Hier kunt u de bijlagen raadplegen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...