Geneeskunde


 Samenstelling van de commissie
Tot voorzitter, tevens lid van de visitatiecommissie, wordt benoemd:
 • Prof. dr. Friedo W. Dekker, hoogleraar Onderwijs in wetenschappelijke vorming, Klinische Epidemologie, Universiteit Leiden
Tot leden van de commissie worden benoemd:
Domeindeskundige leden
 • Dr. Ben J.A.M. Bottema, directeur medische vervolgopleidingen eerste lijn, universitair Medisch centrum St. Radboud Nijmegen
 • Prof. dr. Christoph Brezinka, hoofddocent Gynaecologische endocrinologie en reproductieve geneeskunde, Universitair ziekenhuis Innsbruck
 • Prof. dr. Harry F.P. Hillen, em. hoogleraar Interne Geneeskunde, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Universiteit Maastricht
Onderwijskundig lid
 • Prof dr. Janke Cohen, hoogleraar onderzoek van onderwijs in de medische wetenschappen, Faculteit Medische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
Studentleden
 • Bas Bruneel, student Master in de Geneeskunde, UGent (nam deel aan de bezoeken van de VUB, de UHasselt en de UAntwerpen)
 • Jelle Klein, student Master in de Geneeskunde, UAntwerpen (nam deel aan de bezoeken van de UGent, en de KU Leuven (m.i.v. Kulak))
 

Dhr. Joeri Deryckere, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleidingen

I. Universiteit Gent
 • Academische bachelor- en master in de Geneeskunde
II. Vrije Universiteit Brussel
 • Academische bachelor- en master in de Geneeskunde
III. Universiteit Hasselt
 • Academische bachelor in de Geneeskunde
IV. Katholieke Universiteit Leuven en KULAK
 • Academische bachelor- en master in de Geneeskunde
V. Universiteit Antwerpen
 • Academische bachelor- en master in de Geneeskunde

Verloop

De samenstelling van de commissie Geneeskunde werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 20 december 2012, 28 februari 2013 en 23 april 2013. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 6 mei 2013 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité van de VLUHR ingesteld bij besluit van 1 juli 2013.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Geneeskunde en Huisartsgeneeskunde. U kunt hier de bijlagen raadplegen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...