Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen


Samenstelling commissie
Voorzitter
 • Prof. dr. em. Henk Witte, bijzonder hoogleraar op de Xaverius-leerstoel bij de Tilburg School of Catholic Theology
Domeindeskundige leden
 • Prof. dr. Jan van der Watt, hoogleraar Exegese van het Nieuwe Testament en Bronteksten van het Christendom aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. Caroline Vander Stichele, universitair docent Religiestudies aan de Universiteit van Amsterdam
Onderwijskundig lid
 • Prof. dr. em. Monique Foket, emeritus hoogleraar pastoraaltheologie en godsdienstdidactiek aan de Université catholique de Louvain
Student-leden
 • Mevr. Charlotte de Wilde, bachelorstudent Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven
 • Mevr. Marjolein Klapwijk, bachelorstudent aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven)
 

Peter Daerden, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg
van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.


Betrokken opleiding

Katholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor of Arts in de Godgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen
 • Bachelor of Arts in Theology and Religious Studies
 • Master of Arts in de Godgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen
 • Master of Arts in Theology and Religious Studies
 • Master of Arts in de Gespecialiseerde Studies in de Godgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen
 • Master of Arts in Advanced Studies in Theology and Religion
 • Master of Arts in de Wereldgodsdiensten, de Interreligieuze Dialoog en de Religiestudie
Evangelische Theologische Faculteit (Leuven)
 • Bachelor of Arts in de Godgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen
 • Master of Arts in de Godgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen

Verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen
werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 14 december 2012. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 3 juni 2013 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 19 augustus 2013.

Visitatierapport


De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen. Hier kan u de bijlagen raadplegen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...