Logopedische en audiologische wetenschappen


Samenstelling van de commissie:
Tot voorzitter en tevens onderwijskundig lid
 • Prof. dr. Roelien Bastiaanse, hoogleraar neurolinguïstiek, Rijksuniversiteit
 • Groningen
Domeindeskundige leden
 • Prof. dr. Ria De Bleser, hoogleraar neurolinguïstiek, Universiteit Potsdam
 • Dr. ir. Jan de Laat, audioloog, klinisch fysicus, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Prof. dr. Toni Rietveld, hoogleraar taal- en spraakpathologie, Radboud Universiteit Nijmegen
Student-lid
 • Lauren Beckers, bachelorstudent Logopedische en audiologische wetenschappen, Universiteit Gent
 • Gert-Jan Sprangers, bachelorstudent Logopedische en Audiologische wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven
 
Gezien Lauren Beckers als studente verbonden is aan de Universiteit Gent, heeft zij niet deelgenomen aan het bezoek aan en de beoordeling van de opleidingen aan deze instelling. Gezien de verbondenheid van Gert-Jan Sprangers als student aan de Katholieke Universiteit Leuven, heeft hij niet deelgenomen aan het bezoek aan en de beoordeling van de opleidingen aan deze instelling.

Lies Praet, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg
van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als
projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.


Betrokken opleiding


Katholieke Universiteit Leuven
 • Academische bachelor Logopedische en audiologische wetenschappen
 • Master Logopedische en audiologische wetenschappen

Universiteit Gent
 • Academische bachelor Logopedische en audiologische wetenschappen
  • afstudeerrichting Audiologie
  • afstudeerrichting Logopedie
 • Master Logopedische en audiologische wetenschappen
  • afstudeerrichting Audiologie
  • afstudeerrichting Logopedie

Verloop


De samenstelling van de visitatiecommissie Logopedische en audiologische wetenschappen werd bekrachtigd door de het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 14 december 2012, 28 februari 2013 en 23 april 2013. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 19 augustus 2013 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 6 september 2013.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Logopedische en audiologische wetenschappen. Hier kunt u de bijlagen raadplegen. Hier kunt u het persbericht nalezen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...