Ergotherapeutische wetenschap


Samenstelling van de commissie:

  • Dr. Fenna van Nes, voorzitter, Educational Director European Master of Science in Occupational Therapy, Hogeschool van Amsterdam
  • Dr. Edith Cup, ergotherapeut, leidinggevende sectie ergotherapie en senior onderzoeker Afdeling Revalidatie Radboudumc Nijmegen.
  • Dhr. Ton Satink, MSc OT, Senior Lecturer, European Masters of Science in Occupational Therapy, Hogeschool van Arnhem Nijmegen
  • Mevr. Jantina Kroese, student Master Evidence Based Practice, Universiteit van Amsterdam
 

Patrick Van den Bosch, stafmedewerker Kwaliteitszorg VLUHR, was projectleider van deze visitatie en trad op als secretaris van de commissie.


Betrokken opleiding


Universiteit Gent i.s.m. Universiteit Antwerpen, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Hasselt
  • Master of Science in de Ergotherapeutische wetenschap

Verloop


De samenstelling van de visitatiecommissie Ergotherapeutische wetenschap werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 21 juni 2013, 20 september 2013, 30 september 2013 en 30 november 2013. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 6 januari 2014 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 8 januari 2014.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Ergotherapeutische wetenschap. Hier kunt u de bijlagen raadplegen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...