Fysica en sterrenkunde


Samenstelling van de commissie

Voorzitter, tevens onderwijsdeskundig lid van de visitatiecommissie:
 • Prof. dr. em. Urbaan Titulaer, hoogleraar theoretisch natuurkunde, Johannes Kepler Universität Linz

Leden:
 • Prof. dr. Petra Rudolf, hoogleraar experimentele vaste stof fysica, Universiteit Groningen
 • Prof. dr. Gerard van der Steenhoven, decaan technische natuurwetenschappen, Universiteit Twente
 • Prof. dr. em. Jan Kuijpers, hoogleraar Astronomy and Astroparticle Physics, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. Dirk Verellen, hoofd medische stralingsfysica, Universitair Ziekenhuis Brussel (ten behoeve van het bezoek aan en de beoordeling van de manama Medische stralingsfysica, KU Leuven)

Studentleden:
 • Mevr. Sophie Viaene, masterstudent fysica en sterrenkunde, Vrije Universiteit Brussel (ten behoeve van het bezoek aan de UGent en KU Leuven)
 • Mevr. Céline Moortgat, masterstudent fysica en sterrenkunde, Universiteit Gent (ten behoeve van het bezoek aan de UA, VUB en UHasselt)

 

Projectbegeleider:
 • Dhr. Andreas Smets, stafmedewerker kwaliteitszorg

Betrokken opleidingen

KU Leuven
 • Bachelor of science in de Fysica (+Kulak)
 • Ma of science in de Fysica / Master of science in Physics
 • Master of science in de Sterrenkunde / Master of science in Astronomy and Astrophysics
 • Master-na-master of science in de Medische stralingsfysica

Universiteit Hasselt
 • Bachelor of science in de Fysica

Vrije Universiteit Brussel
 • Bachelor of science in de Fysica en de sterrenkunde
 • Master of science in de Fysica en de sterrenkunde

Universiteit Gent
 • Bachelor of science in de Fysica en de sterrenkunde
 • Master of science in de Fysica en de sterrenkunde

Universiteit Antwerpen
 • Bachelor of science in de Fysica
 • Ma of science in de Fysica / Master of science in Physics

Verloop


De samenstelling van de visitatiecommissie Biomedische Wetenschappen werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 14 december 2012, 28 februari 2013 en 23 april 2013. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 20 mei 2013 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg ingesteld bij besluit van 24 juni 2013.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Fysica en sterrenkunde en bijlagen.


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...