Lager onderwijs


Klik hier om de samenstelling van de parallelle commissies te raadplegen.

Betrokken opleidingen
Parallelle commissie 1
 • GROEP T - Internationale Hogeschool Leuven
 • Thomas More Mechelen
 • Hogeschool Gent
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 
 Parallelle commissie 2
 • Hogeschool PXL
 • Katholieke Hogeschool Limburg
 • Katholieke Hogeschool VIVES Zuid
 • Katholieke Hogeschool VIVES Noord

 Parallelle commissie 3
 • AP Hogeschool
 • Katholieke Hogeschool Leuven
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Karel de Grote-Hogeschool

 Parallelle commissie 4
 • Hogeschool-Universiteit Brussel
 • Thomas More Kempen
 • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
 • Arteveldehogeschool


Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Lager onderwijs werd bekrachtigd door de het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 1 februari 2013, 23 april 2013 en 21 juni 2013. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 10 juni 2013 en 15 juli 2013 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 6 september 2013.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingenvan de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport vande onderwijsvisitatie Lager onderwijs (parallelle commissie 1 - parallelle commissie 2 - parallelle commisie 3 - parallelle commissie 4) + bijlagen (parallelle commissie 1 - parallelle commissie 2 - parallelle commissie 3 - parallelle commissie 4).

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...