Kleuteronderwijs


Klik hier om de samenstelling van de parallelle commissies te raadplegen.

Betrokken opleidingen
Parallelle commissie 1
 • Arteveldehogeschool
 • Hogeschool Gent
 • Katholieke Hogeschool Leuven
 • Katholieke Hogeschool Limburg
 
 
 Parallelle commissie 2
 • Hogeschool PXL
 • GROEP T – Internationale Hogeschool Leuven
 • Karel de Grote-hogeschool
 • Hogeschool West Vlaanderen
 
 Parallelle commissie 3
 • Hogeschool-Universiteit Brussel
 • Katholieke Hogeschool Vives Noord
 • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
 • Katholieke Hogeschool Vives Zuid
 
 Parallelle commissie 4
 • Artesis Plantijn Hogeschool
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Thomas More Kempen
 • Thomas More Mechelen
 

Verloop
De samenstelling van de commissie Kleuteronderwijs werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 1 februari, 28 februari, 10 april en 23 april 2013. De commissie kreeg op 10 juni 2013 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité van de VLUHR ingesteld bij besluit van 1 oktober 2013.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Kleuteronderwijs (parallelle commissie 1 - parallelle commissie 2 - parallelle commisie 3 - parallelle commissie 4) + bijlagen (parallelle commissie 1 - parallelle commissie 2 - parallelle commissie 3 - parallelle commissie 4).


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...