Biomedische wetenschappen


Samenstelling van de parallelle commissie

 • Prof. dr. Stanley Brul, voorzitter, Directeur Biomedische Wetenschappen Universiteit van Amsterdam; Departementshoofd Molecular Biology & Microbial Food Safety, Universiteit van Amsterdam.
 • Prof. dr. Hans Van Leeuwen, domeindeskundig lid – academische expert, professor of Calcium and Bone Metabolism Research group in the Erasmus MC Department of Internal Medicine.
 • Dhr. André Van de Voorde, domeindeskundig lid – toegepaste expert - COO Q-Biologicals
 • Dr. Annik Van Keer, onderwijskundig lid, manager kwaliteitszorg en opleidingscoördinator Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht
 • Mevr. Jone Vanluyten, student-lid, Master Biomedische Wetenschappen KU Leuven
 • Dhr. Wouter Vanoppré, student-lid, Master Biomedische Wetenschappen UHasselt

Dhr. Jasper Stockmans trad op als projectbegeleider en secretaris bij deze visitatie.

Betrokken opleidingen

KU Leuven
 • Bachelor of Science in de Biomedische Wetenschappen
 • Master of Science in de Biomedische Wetenschappen
 • Master of Science in Biomedical Sciences
KULAK
 • Bachelor of Science in de Biomedische Wetenschappen
UHasselt
 • Bachelor of Science in de Biomedische Wetenschappen
 • Master of Science in de Biomedische Wetenschappen
UGent
 • Bachelor of Science in de Biomedische Wetenschappen
 • Master of Science in de Biomedische Wetenschappen
UA
 • Bachelor of Science in de Biomedische Wetenschappen
 • Master of Science in de Biomedische Wetenschappen
 • Master of Science in Biomedical Sciences
VUB
 • Bachelor of Science in de Biomedische Wetenschappen
 • Master of Science in de Biomedische Wetenschappen

Verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie Biomedische Wetenschappen werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 14 december 2012, 28 februari 2013 en 8 mei 2013. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 3 juni 2013 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg ingesteld bij besluit van 22 augustus 2013.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Biomedische Wetenschappen en bijlagen. Tevens vindt u hier het persbericht.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...