Verpleegkunde


Commissie 1
 • De heer Bart Coigniez, algemeen directeur, VZW Vincenthof (voorzitter)
 • De heer Koen Balcaen, verpleegkundig directeur, Universitair ziekenhuis Leuven
 • Mevrouw Caroline Van Mierlo-Renia, directeur Verpleegkundige studies, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (onderwijsdeskundige)
 • De heer Paul de Raeve, secretary-general – European Federation of Nursing Associations (voor de bezoeken aan Vives Zuid, Hogeschool West-Vlaanderen en Vives Noord)
 • De heer Gert Peeters, administratief manager, Universitair Psychiatrisch centrum KU Leuven (voor het bezoek aan Katholieke Hogeschool Sint-Lieven)
 • Mevrouw Nathalie Verstreken, studente professioneel gerichte bacheloropleiding Verpleegkunde, Erasmushogeschool Brussel (voor de bezoeken aan Hogeschool West-Vlaanderen en Vives Zuid) (student-lid)
 • Mevrouw Freya Beens, studente professioneel gerichte bacheloropleiding Verpleegkunde, Erasmushogeschool Brussel (voor de bezoeken aan Hogeschool-Universiteit Brussel, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven en Vives Noord) (student-lid)

Commissie 2
 • De heer John De Best, projectleider, Zorg Academie Leiden; coördinator internationalisering, HBO-V hogeschool Leiden (voorzitter)
 • De heer Rudi Logist, verantwoordelijke bewonerszorg, WZC Dijlehof Leuven
 • Mevrouw Leen De Paepe, stafmedewerker kwaliteit en patiëntveiligheid, OLV Ziekenhuis Aalst
 • Mevrouw em. prof. dr. Mieke Grypdonck, voormalig hoogleraar Verplegingswetenschap, Universiteit Utrecht en Universiteit Gent (voor de visitatiebezoeken aan Thomas More Kempen, Thomas More Mechelen en Karel de Grote-Hogeschool) (onderwijsdeskundige)
 • Mevrouw Elsbeth Bakker, kwaliteitscoördinator cluster Zorg bij University of Applied Sciences Leiden en docent bij Hogeschool Leiden (voor de visitatiebezoeken aan Arteveldehogeschool en Hogeschool Gent) (onderwijsdeskundige)
 • De heer Kristof Muylaert, student professioneel gerichte bacheloropleiding Verpleegkunde, Katholieke Hogeschool Leuven (student-lid)

Commissie 3
 • De heer Ton Kallenberg, directeur Onderwijs en Studentenzaken, Universiteit Leiden (voorzitter en onderwijsdeskundige)
 • Mevrouw Rita de Laat, VTO-coördinator, Europa Ziekenhuizen Brussel
 • De heer Marc Vandergraesen, algemeen directeur, Psychiatrisch centrum Zoete nood Gods Lede
 • Mevrouw Annemiek Nijst, HBO-docent Verpleegkunde, Avans Hogeschool (onderwijsdeskundige)
 • De heer Bart Potoms, student professioneel gerichte bacheloropleiding Verpleegkunde, Thomas More Mechelen (student-lid)

Nieuw samengestelde commissie (beroepsprocedure)

 • De heer Ton Kallenberg, directeur Onderwijs en Studentenzaken, Universiteit Leiden (voorzitter en onderwijsdeskundige)
 • Mevrouw Rita de Laat, VTO-coördinator, Europa Ziekenhuizen Brussel
 • Mevrouw Annemiek Nijst, HBO-docent Verpleegkunde, Avans Hogeschool (onderwijsdeskundige)
 • De heer Bart Potoms, student professioneel gerichte bacheloropleiding Verpleegkunde, Thomas More Mechelen (student-lid)

Joeri Deryckere, Filip Lammens, Lies Praet en Els Van Zele traden op als projectbegeleider en secretaris van de parallelle commissies bij deze visitatie.

Betrokken opleidingen:


Parallelle commissie 1:
 • Hogeschool-Universiteit Brussel
 • Katholieke Hogeschool Vives Noord
 • Katholieke Hogeschool Vives Zuid
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

Parallelle commissie 2:


 • Karel de Grote–Hogeschool
 • Thomas More Kempen
 • Thomas More Mechelen
 • Arteveldehogeschool
 • Hogeschool Gent

Parallelle commissie 3:

 • Hogeschool PXL
 • AP Hogeschool
 • Katholieke Hogeschool Limburg
 • Katholieke Hogeschool Leuven
 • Erasmushogeschool Brussel

Verloop

De samenstelling van de commissie Verpleegkunde werd bekrachtigd door de het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 23 november 2012 en 1 februari 2013. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 18 februari 2013 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité van de VLUHR ingesteld bij besluit van 21 februari 2013. Tijdens het visitatieproces wijzigde de samenstelling van de commissie. De wijzigingen werden door de NVAO positief geadviseerd op 19 maart en 3 juni 2013.

Verder hebben de Hogeschool West-Vlaanderen, de Erasmushogeschool Brussel en de Katholieke Hogeschool Vives Zuid beroep aangetekend tegen hun opleidingsrapport tweede terugmelding. De interne beroepscommissie visitatierapporten heeft de bezwaren op 6 december 2013 ontvankelijk verklaard. Wat het bezwaar van de Hogeschool West-Vlaanderen en de Erasmushogeschool Brussel betreft heeft ze op 7 februari 2014 beslist dat het bezwaar ongegrond is. Wat het bezwaar van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid betreft, heeft ze op 16 december 2013 beslist dat het onderzoek moet worden hernomen voor de opleidingsvariant traject voor werkstudenten wat betreft de derde generieke kwaliteitswaarborg ‘Gerealiseerd eindniveau’ , door middel van een terugkeerbezoek door een nieuw samengestelde visitatiecommissie.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Verpleegkunde (commissie 1, commissie 2 en commissie 3) + bijlagen (commissie 1, commissie 2 en commissie 3). Tevens vindt u hier het persbericht.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...