inno.com


Samenstelling van de commissie
  • Prof. dr. Erik Proper, voorzitter, Hoogleraar aan de Radboud Universiteit
  • Nijmegen en Senior research manager aan het Public Research Centre – Henri Tudor
  • Dhr. Firmin Pieck, domeinsdeskundig lid, ex-CIO van KBC Verzekeringen
  • Em. prof. dr. Jules Pieters, onderwijskundig lid, Voorzitter Vereniging voor Lerarenopleiders Nederland (VELON) en emeritus Hoogleraar Toegepaste Psychologie met bijzondere aandacht voor leren en instructie, Universiteit Twente
  • Mevr. Paula Pelczarski, student-lid, Master Handelsingenieur in de Beleidsinformatica, Universiteit Antwerpen


Pieter-Jan Van De Velde trad op als projectbegeleider en secretaris bij deze visitatie.

Betrokken opleiding
en
Inno.com
  • Master of ICT Enterprise Architecture

Verloop

De samenstelling van de commissie inno.com werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 21 juni en 3 december 2013. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 17 maart 2014 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité van de VLUHR ingesteld bij besluit van 27 maart 2014.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie inno.com en bijlagen.Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...