IW: bouwkunde


Samenstelling van de commissie
  • Prof. dr. ir. Geert De Schutter, voorzitter, hoogleraar Betontechnologie aan de Universiteit Gent
  • Ing. Simon Huygen, domeindeskundig lid, districtschef bij het Agentschap Wegen en Verkeer
  • Prof. dr. Tammy Schellens, onderwijskundig lid, professor in de pedagogische wetenschappen, vakgroep onderwijskunde van de Universiteit Gent

Pieter-Jan Van de Velde trad op als projectbegeleider en secretaris bij deze visitatie.

betrokken instelling

Katholieke Universiteit Leuven (campus Oostende)

verloop


De commissie bestond uit commissieleden die ook betrokken waren bij de oorspronkelijke visitatie Industriële Wetenschappen Bouwkunde en Landmeten. De commissie voor de verkorte procedure werd op 17 september 2013 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 15 juli 2013.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject IW bouwkunde.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...